dimecres, 16 de setembre de 2009

Les bosses

Ahir sortint del super amb les bosses a la mà, me'l vaig trobar de cara... només faltava que algú em piqués els dits i em digués: dolenta, caca, caca.

Sé que són un perill pel medi ambient aqui tenim unes raons per no fer-les servir, tal i com estableix la campanya "Catalunya lliure de bosses":

- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovables i molt costós.
- Suposen un 2% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de bosses cada cap de setmana.
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a abocadors i incineradores.
- Durant la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur d’hidrogen...).
- Poden trigar entre 400 i 1000 anys en descompondre’s.
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre i aquàtic.
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables.

El que m'amoïna una mica és com ho feran les senyores (que ja tenen un grup al feisbuk) que les fan servir quan plou per tapar-se el cap?